Privaatsuspoliitika

 

Käesolev dokument määratleb Baltic Speciality OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on astunud Baltic Speciality lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Baltic Speciality oma kliendi kohta teada (nt. kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).Baltic Speciality OÜ kogub tellimuste täitmiseks klientidelt järgmisi andmeid: nimi, telefoninumber, meiliaadress, aadress.

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh. kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja onBaltic Speciality OÜ. Kliendiandmete volitatud töötlejad on Shoproller (Roller Äritarkvara OÜ, kes on ühtlasi andmete hoidja), Omniva (AS Eesti Post) ja DPD Eesti AS. Lisaks on e-poega liidestatud Facebook ning Google Analytics.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Baltic Speciality OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid kvaliteetseid teenuseid. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks, arve ja kauba saatmiseks.

Millistel juhtudel Baltic Speciality OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Baltic Speciality OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks, arve ja kauba saatmiseks, uudiskirja saatmiseks (ainult soovi avaldanud klientidele). Kliendil on õigus igal ajal Baltic Speciality OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Klient saab kogutud andmetega tutvuda oma kasutajakontole sisse logides nii "Minu konto" menüüs kui tellimuste ajaloos. Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@flyfishing-discount.eu vahendusel või telefoni +372 54540508 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, saab klient neid muuta "Minu konto" menüüs.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meile telefonil +372 54540508 või kirjutage e-posti aadressil info@flyfishing-discount.eu